کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 29 اسفند 1396 سه شنبه 7 فروردین 1397 2,300,000 985
دلار
1396/10/29 2,250,000 940
دلار