کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
95/03 پنجشنبه 19 بهمن 1396 جمعه 27 بهمن 1396 01 1,250
دلار
لیدر فارسی زبان همراه