کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 24 خرداد 1397 پنجشنبه 31 خرداد 1397 01 3,020
دلار