کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 29 اسفند 1396 چهارشنبه 8 فروردین 1397 1396/10/15 2,600,000 1,200
دلار
2,600,000 1,250
دلار