کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 27 تیر 1397 جمعه 29 تیر 1397 675,000
چهارشنبه 10 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 675,000
سه شنبه 30 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 675,000
چهارشنبه 7 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 675,000