کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 580,000