کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) توضیحات
سه شنبه 29 اسفند 1396 پنجشنبه 2 فروردین 1397 1396/12/08 725,000
750,000
پنجشنبه 2 فروردین 1397 شنبه 4 فروردین 1397 1396/12/08 725,000
750,000
پنجشنبه 9 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 1396/12/08 725,000
750,000
شنبه 11 فروردین 1397 دوشنبه 13 فروردین 1397 1396/12/08 725,000
750,000
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد