کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 6 مهر 1396 شنبه 8 مهر 1396 665,000