کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 680,000
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 جمعه 22 اردیبهشت 1396 680,000