کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 11 تیر 1397 دوشنبه 11 تیر 1397 1397/04/09 165,000