کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 8 دی 1396 دوشنبه 30 بهمن 1396 1,800,000 930
دلار