کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 12 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 1,800,000 930
دلار
جمعه 26 آبان 1396 جمعه 3 آذر 1396 1,800,000 930
دلار
جمعه 10 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 1,800,000 930
دلار