کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 15 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 740,000