کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
جمعه 5 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 70,000
100,000 با تجهیزات لازم فرود