کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 4 آبان 1396 جمعه 5 آبان 1396 455,000
پنجشنبه 11 آبان 1396 جمعه 12 آبان 1396 455,000
پنجشنبه 18 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 455,000
شنبه 27 آبان 1396 یکشنبه 28 آبان 1396 455,000