کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 15 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 01 1,550
دلار
چهارشنبه 5 مهر 1396 جمعه 14 مهر 1396 01 1,600
دلار