کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 پنجشنبه 19 بهمن 1396 یکشنبه 22 بهمن 1396 995,000 هتل *3 مارینا 1
HOT3/2 1,050,000 هتل *3 ساحلی خلیج فارس
HOT4 1,180,000 هتل *4 ارم