کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 31 مرداد 1397 جمعه 2 شهریور 1397 640,000
چهارشنبه 28 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 640,000