کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 14 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 640,000