کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 19 خرداد 1396 جمعه 19 خرداد 1396 110,000
پنجشنبه 25 خرداد 1396 پنجشنبه 25 خرداد 1396 110,000