کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 2 مرداد 1397 پنجشنبه 4 مرداد 1397 795,000