کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
363/95-01 دوشنبه 30 بهمن 1396 جمعه 4 اسفند 1396 2,820,000 هزینه حمل ونقل ازتهران به کرمان و بلعکس به نرخ تور اضافه میشود .