کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 27 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 355,000
پنجشنبه 18 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 355,000