کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 جمعه 15 اردیبهشت 1396 330,000
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 جمعه 29 اردیبهشت 1396 330,000