کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 425,000
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 425,000