کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد.