کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 4 تیر 1396 چهارشنبه 7 تیر 1396 765,000
سه شنبه 27 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 765,000