کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 13 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 790,000
چهارشنبه 23 خرداد 1397 شنبه 26 خرداد 1397 790,000