کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 دوشنبه 13 فروردین 1397 1396/12/08 4,850,000
4,890,000