کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 14 خرداد 1397 پنجشنبه 17 خرداد 1397 750,000