کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 375,000
پنجشنبه 30 آذر 1396 جمعه 1 دی 1396 375,000