کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 16 خرداد 1397 پنجشنبه 17 خرداد 1397 395,000
پنجشنبه 24 خرداد 1397 جمعه 25 خرداد 1397 395,000