کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 2 فروردین 1397 جمعه 3 فروردین 1397 1396/12/08 400,000
415,000
جمعه 3 فروردین 1397 شنبه 4 فروردین 1397 1396/12/08 400,000
415,000
پنجشنبه 9 فروردین 1397 جمعه 10 فروردین 1397 1396/12/08 400,000
415,000