کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
96/05 یکشنبه 22 مرداد 1396 شنبه 4 شهریور 1396 13,000,000