کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

یتیم خانه ی فیل ها

پیناوالا (Pinnawala) خانه ی فیل های جوانی است که زیستگاه خود را گم کرده اند. این تنها یتیم خانه از این نوع در جهان است.  این حیوانات را خواهید دید درحالیکه از بطری شیر می خورند. رودخانه آن حوالی برای این یتیم خانه نقش مهمی بازی می کند و در 1984 اولین نوزاد پیناوالا به دنیا آمد. داستان موفقیت پیناوالا توجه دانشمندان را از تمام دنیا جلب کرده است.اگر در هنگام غذا دادن فیل ها از این منطقه بازدید کنید می توانید آنها را لمس کنید و در غذا دادن با مربیانشان همکاری نمایید که تجربه ای فراموش نشدنی خواهد بود.

طراحی سایت توسط کاسپید