کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

موزه مردم شناسی کویر؛ خانه پیرنیا

خانه تاریخی پیرنیا به عنوان یکی از مهمترین خانه های سنتی شهر نائین الگوی مهم معماری و هنری خانه های تاریخی منطقه و کویر مرکزی ایران محسوب می گردد. این خانه متعلق به دوران صفویه بوده و از اجزاء مختلفی از جمله ورودی، دالانهای متعدد، هشتی، غلامگردش، ایوان شاه نشین، اتاق نشیمن، گودال باغچه، باغ و بخشهای مختلف دیگر تشکیل شده است.

هرکدام از بخش های مختلف این بنا برای کاربردی متفاوت و مخصوص ساخته شده است ازجمله اندرونی، بیرونی، حیاط خلوت و.... این خانه به عنوان خانه حاکم نائین بوده و در ابتدا شخصی به نام قاصی نور الهدی در این خانه زندگی می کرده و در دوره قاجار به خاندان پیرنیا رسیده و شخصی به نام میرزا احمد خان پیرنیا حاکم نائین در این خانه سکونت داشته اند.
مهمترین ویژگی هنری خانه تاریخی پیرنیا وجود نقاشیهای دیواری و گچبریهای بسیار زیبای آن که در ایوان شاه نشین، اتاق تشریفات و اتاق مخصوص حاکم بوده است را می توان یاد نمود. 
 این خانه در سال ١٣۴٩ توسط فرهنگ و هنر خریداری و پس از انجام مرمتهای مورد نیاز بنا در سال اسفند ١٣٧٣ به موزه مردم شناسی کویر نائین تبدیل گردید که درآن می توان از طریق اشیاء، لوازم و وسایلی که در جای جای فضاهای خانه و ویترین ها قرارگرفته با فرهنگ مردمان کویر و حاشیه کویر آشنا شد. این موزه شامل لوازم زندگی کویری، وسایل کشاورزی، ادوات و وسایل نظامی، پوشاک، صنایع و حرف دستی و هنرهای سنتی است، که از این طریق می توان با آداب و رسوم و اعتقادات مردمان بومی منطقه آشنا شد. طراحی سایت توسط کاسپید