کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

غار قوری قلعه

در میان جنگل های بلوط پاوه و در نزدیکی روستایی به همین نام ، غار قوری قلعه واقع شده است. قدمت آن به طور تقریبی مربوط به دوران دوم و سوم زمین شناسی است. طول شاخه اصلی غار حدود3140 متر و با احتساب شاخه های فرعی حدود13 کیلومتر برآورد شده است.
بقایای قلعه ای مربوط به دوره ساسانی و کشف اشیاء باستانی، سفال پیش از تاریخ و جمجمه انسان در غار و نیز تالارها، بلورهای استالاگمیت، آبشارها و تندیس های خیال انگیز آن حاکی از ارزش های تاریخی و طبیعی غار است.
طراحی سایت توسط کاسپید