کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

روستای خفر

روستای خفرِ پادنا در جنوب غربی استان اصفهان ودر75 کیلومتری شهرستان سمیرم در دامنه رشته کوه دنا قراردارد، که منطقۀ حفاظت شده ای است به مساحت 93660 هکتار. منطقه

- پادنای علیا به مرکزیت بیده

- پادنای وسطی به مرکزیت شهر کُمه

- پادنای سفلی به مرکزیت روستای چهارراه تقسیم میشود، روستای خفردربخش پادنای وسطی واقع شده.

 


 

خفربرگرفته از خوریا غور است. غور یا غوری نام قبیله ای یا مردمان اولیه ای می باشد که در این محل سکونت داشته اند، بعضاً این لغت را برگرفته از«گور یا گبر» می دانند که خود آئینی، قبل از اسلام را در منطقه معرفی می نماید. همین نام منطقه ای در دامنه تل دژ مشرف به روستا وجود دارد که  در سالهای اخیربه باغات سیب تبدیل گردیده است.

  اطلاعات مکتوب و دقیقی از سابقه تاریخی این منطقه دردست نیست. به نظر می رسد با آثاربرجامانده از دوره هخامنشیان، قلۀ دژ از قبل معروف به دژ سریری بوده است. در اثر کندوکاوهایی که در روستا صورت گرفته، بقایای سیستم لوله کشی سفالی با استفاده از ساروج در محل  اتصالات لوله بدست آمده  که خود گواه فعالیت چشمگیر مردمان آن زمان برای انتقال آب از چشمه می باشد. همچنین بقایای دو حمام با خشت های پخته شده وآثار و خط نوشته های میخی برروی  سنگها یافت شده که گواه قدمت این روستا از نظر فرهنگی و معماری بوده است. همچنین در فارسنامه ناصری به دهستان پادنا ومرکزیت خفر اشاره شده است.

درخفر هنوز قلعه ای به نام تل قلات بر بالای دشت خفر معرفی می شود که جایگاء دیده بانی به راه های ورودی به خفر و محل اطلاع رسانی و برقراری ارتباط باقلعه ای دیگر بنام قلعه زنگی بوده است که هماهنگ با هم ورود متجاوزان به منطقه را با علائم مخصوص از جمله زنگ و آتش به کل منطقه اعلام می نمودند. بقایای 2 آسیاب به نام آسیابهای قیاسی و آسیاب دهکده هنوز در خفر دیده می شود.
طراحی سایت توسط کاسپید