کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

دریاچه زریوار

دریاچه زریوار با ارتفاع 1285 متر از سطح دریا وبا پوشش جنگل های بلوط در اطراف ،در غرب شهر مریوان واقع شده و زیستگاه پرندگانی مانند مرغابی، غاز و پلیکان است. هیچ رودی به دریاچه زریوار نمی ریزد و آب شیرین آن از چشمه های کف دریاچه، تامین می شود.


طراحی سایت توسط کاسپید