کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

دانانگ

دانانگ (به ویتنامی: Đà Nẵng) یک شهر بندری بزرگ در سواحل جنوب مرکزی ویتنام است. این شهر در دهانه‌ی رود هان و در ساحل دریای جنوبی چین قرار دارد.

طراحی سایت توسط کاسپید