کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جینو پارادایس

جینو پارادایس ” امکاناتی از قبیل پارک آبی تابستانی و زمستانی، استخر 25 متری منطبق با استاندارد های المپیک، مراکز آبگرم (SPA)، رستوران های متعدد و سایر تفریحات را در یک مجموعه فراهم کرده است.
طراحی سایت توسط کاسپید