کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جنگلهای اندبیل

تفرجگاه اندبیل که بیشتر به چشمه میر عدیل ( میرعدیل بولاغی ) معروف است در پنج کیلومتری شرق مرکز شهرستان خلخال، در محدوده روستای اندبیل و در کوهپایه های تالش قرار گرفته و دارای بوته زارها و جنگل های کهنسال هیرکانی است. این منطقه همجوار با استان گیلان و در میان ارتفاعاتی با شکوه قرار دارد که پر از چمنزارها و چشمه سارهای زلال و پر آب است.

طراحی سایت توسط کاسپید