کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جزیره هنگام؛ دلفین ها

جزیره هنگام یکی از جزایر زیر مجموعه قشم است. شغل مردم در این جزیره ماهی‌گیری است و زنان در این کار پا به پای همسرانشان فعالیت می‌کنند. تا زمانی که دریا طوفانی نباشد مردم به راحتی ماهی‌گیری و امرار معاش می‌کنند، ولی زمانی که دریا طوفانی باشد، تا یک هفته کسی نمی‌تواند برای صید به دریا برود و قدری گذران زندگی برای اهالی سخت می‌شود. در آب‌های هنگام تعداد زیادی دلفین زندگی می‌کنند که می توان با قایق های اهالی هنگام به دیدنشان رفت. ساحل نقره‌ای از زیبایی‌های دیگر جزیره هنگام است که با تابش آفتاب، نورهای الوانی در سطح ساحل ایجاد می‌کند.همچنین در این جزیره،تعدادی زیادی خرچنگ سفید زندگی می‌کنند،که اهالی در مواقع بیماری سیاه سرفه، یکی از خرچنگ‌ها را گرفته و از آن برای درمان بیماری شان استفاده می‌کنند.طراحی سایت توسط کاسپید