کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

تاشكند

ازبکستان بخشی از سرزمین ایران باستان بوده و در حال حاضر کشوری است در آسیای میانه، دارای مرز مشترک با کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، و قزاقستان است. پایتخت این کشور شهر تاشکند است، بیشتر مردم تاشکند مسلمان هستند.متاسفانه فقط بخش کوچکی از معماری گذشته آن حفظ شده است و آن هم به دلیل ویرانی و انهدام ساختمان های تاریخی و مذهبی پس از انقلاب 1917 و زلزله عظیم سال 1966 می باشد. برخی از ساختمان های باستانی در شهر قدیمی واقع در غرب مرکز شهر قرار دارند.
طراحی سایت توسط کاسپید