کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

بخارا

بخارا یکی از قدیمی‌ترین شهرهای فرارود و پنجمین شهر بزرگ ازبکستان است که خود شهر بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد اما سابقهٔ سکونت انسان‌ها در محلی که این شهر بر آن بنا شده به هزاره دوم پیش از میلاد می‌رسد. بخارا در کنار جادهٔ ابریشم قرار گرفته و نمونه کاملی از یک شهر سده‌های میانه در منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود که نمای تاریخی باستانی آن تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده‌است. ساکنان عمده بخارا تاجیکان و ازبکها هستند.بخارا زمستان های بسیار سرد و تابستان های بسیار گرمی دارد.

طراحی سایت توسط کاسپید