کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

ایست پوینت

  ایست پوینت تفلیس : مجموعه فروشگاه های ایست پوینت تفلیس در حال حاضر بزرگترین و پیشرفته ترین مجموعه فروشگاه های گرجستان می باشد که در سال گذشته یعنی سال ۲۰۱۵ در کیلومتر دهم جاده فرودگاه تفلیس و نزدیک شهرک وارکتیلی ساخته شده است.به گفته پایگاه اینترنتی ایست پوینت تفلیس از مرکز شهر تفلیس تا مجموعه فروشگاه های ایست پوینت در حدود دوازده دقیقه با اتومبیل راه است.

طراحی سایت توسط کاسپید