کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

آلماتی

نام شهر آلماتی  در زبان قزاقی برگرفته از کلمه  آلما به معنی سیب و آلماتی به مفهوم شهر پر از سیب اطلاق می گردد در اکثر زبانهای ریشه ترکی آلما به معنای سیب است همچنین در نسخ قدیمی بجا مانده از مجارستان نام این شهر را آلما اتا در معنی پدر سیب می دانند که به نظر مفهوم خاصی را نمی رساند امروزه سیب به عنوان نماد این شهر شناخته می شود از سوی دیگر برخی از اندیشمندان و تاریخ شناسان ایرانی معتقدند نام این شهر تغییر یافته آلوه آتا که در ریشه سکایی – ایرانی آن کوه عقاب نامیده می شده گرفته شده است. در منابع  مورخان اسلامی و ایرانی از این شهر به آلمالیغ در مفهوم شهر پر از سیب نیز یاد شده است.آلماتی شهری زیبا و سرسبز با خیابانهای عریض , ساختمانهای زیبا , پارکهای متعدد و فواره های فراوان (بیش از 120 فواره زیبا ) است. خیلی ها به این شهر لقب شهر باغ را داده اند در بهار حومه جنوبی شهر از شکوفه های سیب , آلبالو , گیلاس و زرد آلو پوشیده می شود.این شهر با لباس سبز بر تن , نمای زیبای کوههای اطراف و 8 هزار هکتار پوشش سبز در داخل شهر به شهری رویایی می نماید.
طراحی سایت توسط کاسپید