کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

آب بند شاخ کنار

این بند آخرین سد انحرافی بر روی رودخانه زاینده رود است. حدوداً 500 متر پایین تر از محل فعلی بند آثاری است از بند قدیمی تری که قدمت آن به بیش از 100سال می رسد مشاهده می شود که بر اثر سیل خراب شده است. ارتفاع آن حدود 3 متر و طول آن به بیش از 60 متر می رسد. این بند چون در کنار روستای شاخ کنار واقع شده است به این نام معروف است . جنس این بند از ساروج و آهک می باشد و قدمت آن به بیش از 80 سال می رسد.بند شاخ کنار آخرین سازه سنگ و ساروجی در مسیر رودخانه تمدن‌ساز زاینده‌رود است که فاصله زیادی با دلتای ورودی تالاب بین‌المللی گاوخونی ندارد و بر اساس گفته مردمان ورزنه حدود یک‌صد سال قبل در راستای جمع‌آوری آب و زهاب‌ها ساخته شد و کشاورزان نیز با حفر دو مادی در نزدیکی این بند مزارع "شاخ‌کنار" و "شاخ‌میان" در دو طرف رودخانه را آبیاری می‌کردند. 
بند شاخ کنار آخرین سازه سنگ و ساروجی در مسیر رودخانه تمدن‌ساز زاینده‌رود است که فاصله زیادی با دلتای ورودی تالاب بین‌المللی گاوخونی ندارد و بر اساس گفته مردمان ورزنه حدود یک‌صد سال قبل در راستای جمع‌آوری آب و زهاب‌ها ساخته شد و کشاورزان نیز با حفر دو مادی در نزدیکی این بند مزارع "شاخ‌کنار" و "شاخ‌میان" در دو طرف رودخانه را آبیاری می‌کردند.


طراحی سایت توسط کاسپید