قیمت حمل و نقل
نوع حمل و نقل نام شرکت مسیر حمل و نقل تاریخ و زمان قیمت (تومان)
هوایی ایرآستانا رفت و برگشت
1395/12/26-13:20
1,600,000