کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

تور بورنئو (1 سفر)

کد سفر: 708 تور جزیره بورنئو|سندکان
8 روز و 7 شب

کشور/شهر :بورنئو
تور بورنئو و دیداری از سندکان؛ حیات وحش در منطقه جنگلی و رودخانه کیناباتانگان، بازدید از زیستگاه مهم جهانی گونه اورانگوتان در حال انقراض، برنامه پیاده روی در در جنگلهای بارانی کینابالو پارک و کانوپی ها (پل های معلق برفراز درختان جنگلی )...

نوع سفر/ فعالیت: ماجراجویانه، طبیعت/ جنگل پیمایی، اسنورکلینگ، غواصی، کنوپی نوردی
سبک : خانوادگی/ جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : کامل
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

تور جزیره بورنئو|سندکاناول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید