کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

نمایش بر اساس:

اسب سواری (1 سفر)

کد سفر: 551 سوارکاری درجه 2 گنبد
2 روزه

استان/شهر :گلستان
من عاشق اسبم هستم اسبم عاشق طبیعت پس جز این نمی تونم نتیجه بگیرم که سوارکارهامون طبیعت دوست هستن پس این تور رو به شما پیشنهاد میدم این بار بیاین متفاوت سفر کنیم به میزبانی ترکمن های بااصالت استان گلستان و با همراهی اسبهای ترکمنشون در زیبایی های این خطه و بشنویم از داستان های ناگفته سبکی دیگر از زندگی ایل و ایلخی

نوع سفر/ فعالیت: سوارکاری/طبیعت
سبک : خانوادگی /جوانان
درجه سختی :

سطح خدمات : استاندارد
سفر بر روی نقشه گوگل:
بهترین فصل :

موجود

سوارکاری درجه 2 گنبداول « 1 » آخر 
طراحی سایت توسط کاسپید