تور از شهر های بزرگ

طرح بزرگ تور از دیگر شهر های ایران خدمات نوینی است که  شرکت کلوت برای علاقمندان به سفر از دیگر استان های کشور ارای می دهد  . تمامی این سفر ها  دارای استاندارد تور هایی است که کلوت از تهران بزرگ هندل می کند، بطوریکه دیگر نیاز نیست علاقمندان به سفر های کلوت به تهران سفر کنند ، آنان می توانند از شهر محل زندگی خود با گروه های هم استانی ، همراه شده و در سفر های کلوت شرکت کنند، به خوبی از تقویم سفر های کلوت با اطلاع شوند و در تمامی سفر های کلوت به راحتی حضور بهم رسانند . شهرهای های  چون مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، و همدان بزودی در این طرح ارای سرویس  قرارخواهند داشت . عوامل اجرای کلوت از شروع سفر تا پایان سفر از محل مبدا تا مقصد هموار در کنار عزیزان کلوتی خواهند بود .