تورها

جشنواره تابستان 98


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۲۰۱۷/۷۴۸ دامنه های سبلان - جشنواره تابستان 98
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۲۰۱۱/۸۲۸ مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۲۰۱۸/۸۳۱ جلفا و کلیبر - جشنواره تابستان 98
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
تبریز - اسکو ۷۵۱/۲۰۱۵/۸۳۸ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار- جشنواره تابستان 98
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۲۰۷۴/۹۵۰ خلخال به اسالم - جشنواره تابستان 98
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
بام های ایران ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹ قله سبلان - جشنواره تابستان 98
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
گیلان - ماسال ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۸۶۴ ییلاق ماسال - جشنواره تابستان 98
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
غار نوردی ۱۹۰۲/۲۰۱۶/۱۹۰۵ شلماش تا گراوان - جشنواره تابستان 98
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
مازندران - ساری ۹۱۱/۲۰۱۳/۱۹۰۹ دریاچه چورت و باداب سورت - جشنواره تابستان 98
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
سمنان - شاهرود ۱۹۱۶/۲۰۱۹/۱۹۱۸ کالپوش تا آبشار لوه - جشنواره تابستان 98
۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۲۰/۱۹۲۲ ییلاق هلودشت - جشنواره تابستان 98
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۱۲,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
گیلان - رودسر ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۳۱ جواهردشت - جشنواره تابستان 98
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دامنه های سبلان - جشنواره تابستان 98
خیاو و شیروان دره
دامنه های سبلان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۳۰/۲۰۱۷/۷۴۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98
ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۸۲۵/۲۰۱۱/۸۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
جلفا و کلیبر - جشنواره تابستان 98
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۵۶/۲۰۱۸/۸۳۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار- جشنواره تابستان 98
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار- جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۵۱/۲۰۱۵/۸۳۸

سفر : ۲.۵ روزه

۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
خلخال به اسالم - جشنواره تابستان 98
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۹۴۴/۲۰۷۴/۹۵۰

سفر : ۲.۵ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
قله سبلان - جشنواره تابستان 98
بام های ایران
قله سبلان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق ماسال - جشنواره تابستان 98
گیلان - ماسال
ییلاق ماسال - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۸۶۴

سفر : ۲ روزه

۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
شلماش تا گراوان - جشنواره تابستان 98
غار نوردی
شلماش تا گراوان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۱۹۰۲/۲۰۱۶/۱۹۰۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دریاچه چورت و باداب سورت - جشنواره تابستان 98
مازندران - ساری
دریاچه چورت و باداب سورت - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۹۱۱/۲۰۱۳/۱۹۰۹

سفر : ۲ روزه

۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
کالپوش تا آبشار لوه - جشنواره تابستان 98
سمنان - شاهرود
کالپوش تا آبشار لوه - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۱۹۱۶/۲۰۱۹/۱۹۱۸

سفر : ۲ روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق هلودشت - جشنواره تابستان 98
گیلان
ییلاق هلودشت - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۱۹۲۰/۲۰۲۰/۱۹۲۲

سفر : ۲.۵ روزه

۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
جواهردشت - جشنواره تابستان 98
گیلان - رودسر
جواهردشت - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۳۱

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین