تورها

جشنواره تیرگان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۲۵۱۵ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۷/۲۵۴۸ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۲۵۱۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۲۵۴۸

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین