تورها

تورهای خارجی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳ دهلی- آگرا - جیپور
530$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ویتنام ۱۴۵/۱۱۴۳/۵۴۶ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1150$
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۲ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶ تورکوچین-آلپی-کوالام
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ایندوچاینا ۲۲۱/۱۱۶۶/۵۶۱ هانوی - لائوس - کامبوج
1480$
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
عمان ۶۳۸/۱۴۷۵/۶۴۰ مسقط - صلاله
999$
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۷۷۵ تاشکند - سمرقند - بخارا
1150$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
620$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۱
سوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۱۶۲۷/۹۰۷ تور لوزان - بارسلون
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱ لوزان -پاریس
1290€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۲
ترکیه شمال شرقی ۱۳۴/۱۷۴۵/۱۰۲۰ ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
سوئیس - هلند ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷ تور لوگانو - آمستردام
1150€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۷۶۲/۱۷۶۳ لوگانو - پاریس
1190€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۱۷۷۰ ازمیر و آلاچاتی
530$
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۶
اسپانیا ۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۷۹ تور مادرید-بارسلون
1290€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
اسپانیا ۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۸۰ تور مادرید-بارسلون
1490€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۱۷۸۲ دهلی- آگرا - جیپور
460$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
مجارستان ۱۷۹۳/۱۷۹۴/۱۷۹۷ بوداپست
850€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۷
آفریقای جنوبی(11روزه) ۵۲۶/۱۸۰۷/۱۸۰۸ 2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
2350$
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
کانادا ۸۶/۱۷۲۴/۱۸۴۶ تور کانادا
محدود ۱۷ روز
۱۳۹۹-۰۴-۰۹
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۵ جزایر بورنئو
1750$
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶ جزایر بورنئو
1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۰۳۸ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
800 $
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۰۷۶ دهلی- آگرا - جیپور
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۵
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۰۷۷ دهلی- آگرا - جیپور
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۰۷۸ دهلی- آگرا - جیپور
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۷-۱۰
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴ دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵ دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
هند ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷ بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
هند ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۸ بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۱۰۵ باکو - هتل چهار ستاره - هوایی
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱ تور لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۲ تور لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۴ تور لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵ تور لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
سوئیس- ایتالیا ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
سوئیس- ایتالیا ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۴۰۲ لوگانو - پاریس
1180€
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴ زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی)
1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روز
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
سوئیس ۶۲۱/۲۰۲۱/۲۴۱۱ لوزان
670€
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
سوئیس ۶۲۱/۲۴۱۰/۲۴۱۲ زوریخ - لوزان
990€
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۱
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۴۴۵/۲۴۵۱ ازمیر - آلاچاتی (اقتصادی)
399$
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۶
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۲ باکو - هتل چهار ستاره - هوایی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۴ باکو - هتل چهار ستاره - هوایی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۵ باکو - هتل چهار ستاره - هوایی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
دهلی- آگرا - جیپور
هند
دهلی- آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳

سفر : ۸ روز

530$
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۱۱۴۳/۵۴۶

سفر : ۱۲ روز

1150$
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورکوچین-آلپی-کوالام
کرالا
تورکوچین-آلپی-کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶

سفر : ۸ روز

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هانوی - لائوس - کامبوج
ایندوچاینا
هانوی - لائوس - کامبوج

کد سفر : ۲۲۱/۱۱۶۶/۵۶۱

سفر : ۱۱ روز

1480$
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مسقط - صلاله
عمان
مسقط - صلاله

کد سفر : ۶۳۸/۱۴۷۵/۶۴۰

سفر : ۸ روز

999$
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تاشکند - سمرقند - بخارا
ازبکستان
تاشکند - سمرقند - بخارا

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۷۷۵

سفر : ۸ روز

1150$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
قونیه، ویژه رقص سماع
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه

کد سفر : ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶

سفر : ۸ روز

620$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوزان - بارسلون
سوئیس - اسپانیا
تور لوزان - بارسلون

کد سفر : ۸۳۳/۱۶۲۷/۹۰۷

سفر : ۷ روز

1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان -پاریس
سوئیس-فرانسه
لوزان -پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱

سفر : ۷روز

1290€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس
ترکیه شمال شرقی
ارزروم - ترابوزون - ریزه - هوپا - کارس

کد سفر : ۱۳۴/۱۷۴۵/۱۰۲۰

سفر : ۷ روز

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوگانو - آمستردام
سوئیس - هلند
تور لوگانو - آمستردام

کد سفر : ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷

سفر : ۶ روز

1150€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - پاریس
سوئیس-فرانسه
لوگانو - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۷۶۲/۱۷۶۳

سفر : ۷روز

1190€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۱۷۷۰

سفر : ۸ روز

530$
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور مادرید-بارسلون
اسپانیا
تور مادرید-بارسلون

کد سفر : ۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۷۹

سفر : ۸ روز

1290€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوداپست
مجارستان
بوداپست

کد سفر : ۱۷۹۳/۱۷۹۴/۱۷۹۷

سفر : ۵ روز

850€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
آفریقای جنوبی(11روزه)
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان

کد سفر : ۵۲۶/۱۸۰۷/۱۸۰۸

سفر : ۱۱روز

2350$
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور کانادا
کانادا
تور کانادا

کد سفر : ۸۶/۱۷۲۴/۱۸۴۶

سفر : ۱۷ روز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۵

سفر : ۸ روز

1750$
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۰۳۸

سفر : ۸ روزه

800 $
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
هند
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴

سفر : ۸ روزجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بمبئی - اورنگ آباد
هند
بمبئی - اورنگ آباد

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷

سفر : ۸ روزجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
باکو - هتل چهار ستاره - هوایی
جمهوری آذربایجان
باکو - هتل چهار ستاره - هوایی

کد سفر : ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۱۰۵

سفر : ۴ روزه

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوگانو
سوئیس
تور لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱

سفر : ۵روز

690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس- ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روز

1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس- ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روز

1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی)
سوئیس-فرانسه
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی)

کد سفر : ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴

سفر : ۷روز

1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان
سوئیس
لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۲۱/۲۴۱۱

سفر : ۵روز

670€
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - لوزان
سوئیس
زوریخ - لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۴۱۰/۲۴۱۲

سفر : ۶ روزه

990€
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر - آلاچاتی (اقتصادی)
ترکیه غربی
ازمیر - آلاچاتی (اقتصادی)

کد سفر : ۷۷۷/۲۴۴۵/۲۴۵۱

سفر : ۸ روز

399$
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین