تورها

تورهای چند روزه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۲۰۱۷/۷۴۸ دامنه های سبلان - جشنواره تابستان 98
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۱۵۴۲/۷۴۹ دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۱۵۴۲/۷۵۰ دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۴/۷۵۴ تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تبریز - اسکو ۷۵۱/۱۵۹۴/۷۵۵ تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
مازندران - کلاردشت ۸۱۴/۱۶۱۴/۸۲۱ ییلاق مازیچال - اکو کمپ - اتوبوس VIP
۷۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۲۰۱۱/۸۲۸ مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۲۹ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۳۰ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۲۰۱۸/۸۳۱ جلفا و کلیبر - جشنواره تابستان 98
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۳,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۱۶۰۰/۸۳۲ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس VIP
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تبریز - اسکو ۷۵۱/۲۰۱۵/۸۳۸ تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار- جشنواره تابستان 98
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۷۸,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۶۳۱/۸۴۵ جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۶۳۱/۸۴۶ جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۶ اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
۸۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۷ اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۸ اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
مازندران - ساری ۹۱۱/۱۶۵۶/۹۱۵ دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - میدل باس
۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
مازندران - ساری ۹۱۱/۱۶۵۶/۹۱۶ دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - میدل باس
۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۲۰۷۴/۹۵۰ خلخال به اسالم - جشنواره تابستان 98
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۴۴,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۹۵۱ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
رفتینگ ارمند ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۷ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
رفتینگ ارمند ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۸ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
هرمزگان - قشم و هرمز ۱۰۷/۱۷۶۱/۱۷۶۴ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۳
هرمزگان - قشم و هرمز ۱۰۷/۱۷۶۵/۱۷۶۸ عجایب هفتگانه - هتل - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۱,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۳
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۱/۱۸۵۳ جبهه شمالی دماوند
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸ جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۰
بام های ایران ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹ قله سبلان - جشنواره تابستان 98
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۸۶۲ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۶۱۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۸۶۳ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۶۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
گیلان - ماسال ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۸۶۴ ییلاق ماسال - جشنواره تابستان 98
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۴,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۸۶۷ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۸۶۸ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
مازندران - ساری ۹۱۱/۱۹۰۷/۱۹۰۸ دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - میدل باس
۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
مازندران - ساری ۹۱۱/۲۰۱۳/۱۹۰۹ دریاچه چورت و باداب سورت - جشنواره تابستان 98
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۴,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
زنجان - تکاب ۱۹۱۱/۱۹۱۲/۱۹۱۳ تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP
۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
زنجان - تکاب ۱۹۱۱/۱۹۱۲/۱۹۱۵ تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۲۰/۱۹۲۲ ییلاق هلودشت - جشنواره تابستان 98
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۱۶,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۱۹۲۳ ییلاق هلودشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP
۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۴/۱۹۲۵ گیلده و آبشار حویق - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP
۶۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۲
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۶/۱۹۲۸ دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP
۵۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
گیلان - رودسر ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۳۱ جواهردشت - جشنواره تابستان 98
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۴,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۸۷۸/۱۹۳۲ جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
بام های ایران ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴ علم کوه
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۲
اکو کمپ های کلوت ۱۸۷۹/۱۸۸۲/۱۹۳۵ دشت لاسم
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۴/۱۹۴۳ گیلده و آبشار حویق - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP
۶۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
مازندران - کلاردشت ۸۱۴/۱۸۷۶/۱۹۴۴ ییلاق مازیچال - خانه محلی - اتوبوس VIP
۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
مازندران - کلاردشت ۸۱۴/۱۸۷۶/۱۹۴۵ ییلاق مازیچال - خانه محلی - اتوبوس VIP
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
مازندران - کلاردشت ۸۱۴/۱۸۷۶/۱۹۴۶ ییلاق مازیچال - خانه محلی - اتوبوس VIP
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰ بخش مرکزی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲ بخش جنوبی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
مازندران - سوادکوه ۱۸۹۰/۱۸۹۱/۱۹۷۸ آبشار آهکی - خانه محلی - میدل باس
۵۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
مازندران - تنکابن ۱۸۹۹/۱۹۰۰/۱۹۷۹ ییلاق آغوزحال - اتوبوس 25 صندلی VIP
۲۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
زنجان - تکاب ۱۹۱۱/۱۹۱۲/۱۹۸۱ تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP
۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۹۸۲ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۶/۱۹۸۳ دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP
۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
مازندران - ساری ۹۱۱/۱۹۰۷/۱۹۸۴ دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - میدل باس
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۸۷۸/۱۹۸۵ جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی
۶۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۸۷۸/۱۹۸۶ جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی
۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۸۷۸/۱۹۸۹ جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی
۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
ییلاقات اوپرت ۱۹۶۳/۱۹۶۷/۱۹۹۱ ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
ییلاقات اوپرت ۱۹۶۳/۱۹۶۶/۱۹۹۲ ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
ییلاقات اوپرت ۱۹۶۳/۱۹۶۵/۱۹۹۳ سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
گیلان - ماسال ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۹۹۸ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۲ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۶ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۴ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
چهارمحال و بختیاری-دوپلان ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۶ چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۸ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۹ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۵۰ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
همدان ۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۴ سوارکاری درجه 2 ورکانه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
همدان ۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۵ سوارکاری درجه 2 ورکانه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۹
گیلان - رودسر ۸۳۹/۱۸۷۸/۲۰۸۹ جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دامنه های سبلان - جشنواره تابستان 98
خیاو و شیروان دره
دامنه های سبلان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۳۰/۲۰۱۷/۷۴۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP
خیاو و شیروان دره
دامنه های سبلان - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۲/۷۴۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۴/۷۵۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
ییلاق مازیچال - اکو کمپ - اتوبوس VIP
مازندران - کلاردشت
ییلاق مازیچال - اکو کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۱۴/۱۶۱۴/۸۲۱

سفر : ۲ روزه

۷۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98
ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۸۲۵/۲۰۱۱/۸۲۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۸۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP
ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۸۲۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
جلفا و کلیبر - جشنواره تابستان 98
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۵۶/۲۰۱۸/۸۳۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس VIP
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۸۳۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار- جشنواره تابستان 98
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل پنج ستاره - قطار- جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۵۱/۲۰۱۵/۸۳۸

سفر : ۲.۵ روزه

۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP
گیلان - رودسر
جواهردشت - کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۳۹/۱۶۳۱/۸۴۵

سفر : ۲.۵ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP
گیلان - اردبیل
اسالم به خلخال - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۸۶۶

سفر : ۳ روزه

۸۳۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
سفر با سلام
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰

سفر : ۲ روزه

۷۳۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - میدل باس
مازندران - ساری
دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - میدل باس

کد سفر : ۹۱۱/۱۶۵۶/۹۱۵

سفر : ۲ روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
خلخال به اسالم - جشنواره تابستان 98
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۹۴۴/۲۰۷۴/۹۵۰

سفر : ۲.۵ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۴۴,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۹۵۱

سفر : ۲.۵ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
رفتینگ ارمند
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۷

سفر : ۲.۵ روزه

۹۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
هرمزگان - قشم و هرمز
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۱/۱۷۶۴

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
عجایب هفتگانه - هتل - قطار
هرمزگان - قشم و هرمز
عجایب هفتگانه - هتل - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۵/۱۷۶۸

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۱,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جبهه شمالی دماوند
بام های ایران
جبهه شمالی دماوند

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۱/۱۸۵۳

سفر : ۴ روزه

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)
بام های ایران
جبهه جنوبی دماوند (بارگاه سوم)

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۵/۱۸۵۸

سفر : ۳ روزه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
قله سبلان - جشنواره تابستان 98
بام های ایران
قله سبلان - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۱۸۵۰/۲۰۱۰/۱۸۵۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP
گیلان - ماسال
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۷۲۱/۱۵۳۷/۱۸۶۲

سفر : ۲روزه

۶۱۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق ماسال - جشنواره تابستان 98
گیلان - ماسال
ییلاق ماسال - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۸۶۴

سفر : ۲ روزه

۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۴,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - میدل باس
مازندران - ساری
دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - میدل باس

کد سفر : ۹۱۱/۱۹۰۷/۱۹۰۸

سفر : ۲ روزه

۴۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دریاچه چورت و باداب سورت - جشنواره تابستان 98
مازندران - ساری
دریاچه چورت و باداب سورت - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۹۱۱/۲۰۱۳/۱۹۰۹

سفر : ۲ روزه

۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP
زنجان - تکاب
تخت سلیمان - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۱۹۱۱/۱۹۱۲/۱۹۱۳

سفر : ۲ روزه

۵۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق هلودشت - جشنواره تابستان 98
گیلان
ییلاق هلودشت - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۱۹۲۰/۲۰۲۰/۱۹۲۲

سفر : ۲.۵ روزه

۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق هلودشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP
گیلان
ییلاق هلودشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۱۹۲۳

سفر : ۲.۵ روزه

۵۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گیلده و آبشار حویق - خانه محلی  - اتوبوس 25 صندلی VIP
گیلان
گیلده و آبشار حویق - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۱۹۲۴/۱۹۲۵

سفر : ۲.۵ روزه

۶۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP
گیلان
دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۱۹۲۰/۱۹۲۶/۱۹۲۸

سفر : ۲ روزه

۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
جواهردشت - جشنواره تابستان 98
گیلان - رودسر
جواهردشت - جشنواره تابستان 98

کد سفر : ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۳۱

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۴,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی
گیلان - رودسر
جواهردشت - خانه محلی - اتوبوس 25 صندلی

کد سفر : ۸۳۹/۱۸۷۸/۱۹۳۲

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
علم کوه
بام های ایران
علم کوه

کد سفر : ۱۸۵۰/۱۸۵۶/۱۹۳۴

سفر : ۳ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لاسم
اکو کمپ های کلوت
دشت لاسم

کد سفر : ۱۸۷۹/۱۸۸۲/۱۹۳۵

سفر : ۲ روزه

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق مازیچال - خانه محلی - اتوبوس VIP
مازندران - کلاردشت
ییلاق مازیچال - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۱۴/۱۸۷۶/۱۹۴۴

سفر : ۲ روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش مرکزی
بیابان لوت
بخش مرکزی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش جنوبی
بیابان لوت
بخش جنوبی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آبشار آهکی - خانه محلی - میدل باس
مازندران - سوادکوه
آبشار آهکی - خانه محلی - میدل باس

کد سفر : ۱۸۹۰/۱۸۹۱/۱۹۷۸

سفر : ۲ روزه

۵۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق آغوزحال - اتوبوس 25 صندلی VIP
مازندران - تنکابن
ییلاق آغوزحال - اتوبوس 25 صندلی VIP

کد سفر : ۱۸۹۹/۱۹۰۰/۱۹۷۹

سفر : ۱.۵ روزه

۲۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت
ییلاقات اوپرت
ییلاقات اوپرت با خودرو 3 نفره کلوت

کد سفر : ۱۹۶۳/۱۹۶۷/۱۹۹۱

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت
ییلاقات اوپرت
ییلاقات اوپرت با خودرو 4 نفره کلوت

کد سفر : ۱۹۶۳/۱۹۶۶/۱۹۹۲

سفر : ۲ روزه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت
ییلاقات اوپرت
سافاری خودرو شخصی ییلاقات اوپرت

کد سفر : ۱۹۶۳/۱۹۶۵/۱۹۹۳

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو کلوت

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۹/۲۰۴۳

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی
چهارمحال و بختیاری-دوپلان
چهارمحال و بختیاری - دوپلان - خودرو شخصی

کد سفر : ۲۰۰۷/۲۰۲۸/۲۰۴۵

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری ورکانه درجه 2
همدان
سوارکاری ورکانه درجه 2

کد سفر : ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۸

سفر : ۲ روزه

۶۷۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری درجه 2 ورکانه
همدان
سوارکاری درجه 2 ورکانه

کد سفر : ۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۴

سفر : ۳ روزه

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین