تورها

تورهای خارجی نوروز 98


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آفریقای جنوبی(10 روزه) ۱۶۲/۵۲۴ 4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
2500$
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور استرالیا ۵۳۲/۵۳۳ 4 شب سيدني+ 4 شب گلدكست + 2 شب ملبورن
4200$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور هند ۱۳۸/۵۴۲ دهلی، آگرا، جيپور(5*تاپ)
630$
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور هند ۱۳۸/۵۴۳ دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی)
550$
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ویتنام ۱۴۵/۵۴۶ هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
1100$
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
تورهای باکو ۱۵۳/۵۴۷ 4روز- هوایی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تورهای باکو ۱۵۳/۵۴۸ 4روز- هوایی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تورهای باکو ۱۵۳/۵۴۹ 4روز- هوایی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴روز
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
تور کرالا ۲۲۷/۵۵۶ کوچین-آلپی-کوالام
1090$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور سریلانکا ۳۹۵/۵۵۹ کلمبو، کندی، بنتوتا
730$
موجود
۸ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور سریلانکا ۳۹۵/۵۶۰ کلمبو، کندی، بنتوتا
650$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تور ایندوچاینا ۲۲۱/۵۶۱ هانوی-لائوس-کامبوج
1800$
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۱ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
تور آرژانتین - برزیل ۱۴۱/۵۷۸ سائو پائولو + ريو دو ژانيرو+ آبشار فوز دو ایگواسو + آبشار پوئرتو ایگوازو+ بوینس آیرس
4550$
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۱۳ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور ژاپن - کره ۵۸۱/۵۸۲ 4 شب توکیو (هاکونه) + 3 شب اوزاکا (نارا – کیوتو )+ 4 شب سئول
4770$
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۱۲ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور بمبئی -گوا ۶۱۶/۶۱۷ 2شب بمبئی-5 شب گوا
1050$
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور بمبئی -گوا ۶۱۶/۶۱۸ 2شب بمبئی-5 شب گوا (هتل4*)
730$
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
تور مجارستان-اتریش ۶۲۳/۶۲۴ تور بوداپست-وین
890€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
تور فرانسه ۶۳۲/۶۳۳ پاریس
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
1490€
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تور تایلند ۶۲۵/۶۳۵ پوکت-بانکوک
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تورعمان ۶۳۸/۶۳۹ مسقط
790$
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تورعمان ۶۳۸/۶۴۰ مسقط(هتل 3*)
550$
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
تور سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۶۵۱ زوریخ -پاریس
1450€
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ویتنام ۱۴۵/۶۵۲ هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
890$
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
استانبول ۶۶۴/۶۶۵ استانبول-ازمیر-کوشی آداسی
990$
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
ویتنام ۱۴۵/۶۹۴ هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
890$
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
تور ارمنستان ۷۰۸/۷۰۹ ایروان
260$
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
تور ارمنستان ۷۰۸/۷۱۰ ایروان
260$
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی(10 روزه)
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
کد سفر ۱۶۲/۵۲۴
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : محدود
2500$
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور استرالیا
تور استرالیا
4 شب سيدني+ 4 شب گلدكست + 2 شب ملبورن
کد سفر ۵۳۲/۵۳۳
سفر ۱۱ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
4200$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور هند
تور هند
دهلی، آگرا، جيپور(5*تاپ)
کد سفر ۱۳۸/۵۴۲
سفر ۸ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : تکمیل
630$
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور هند
تور هند
دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی)
کد سفر ۱۳۸/۵۴۳
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : محدود
550$
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ویتنام
ویتنام
هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
کد سفر ۱۴۵/۵۴۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۸
ظرفیت : محدود
1100$
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورهای باکو
تورهای باکو
4روز- هوایی
کد سفر ۱۵۳/۵۴۷
سفر ۴روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : محدود
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورهای باکو
تورهای باکو
4روز- هوایی
کد سفر ۱۵۳/۵۴۸
سفر ۴روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : محدود
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورهای باکو
تورهای باکو
4روز- هوایی
کد سفر ۱۵۳/۵۴۹
سفر ۴روز از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : محدود
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور کرالا
تور کرالا
کوچین-آلپی-کوالام
کد سفر ۲۲۷/۵۵۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
1090$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سریلانکا
تور سریلانکا
کلمبو، کندی، بنتوتا
کد سفر ۳۹۵/۵۵۹
سفر ۸ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
730$

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سریلانکا
تور سریلانکا
کلمبو، کندی، بنتوتا
کد سفر ۳۹۵/۵۶۰
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : موجود
650$
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ایندوچاینا
تور ایندوچاینا
هانوی-لائوس-کامبوج
کد سفر ۲۲۱/۵۶۱
سفر ۱۱ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۵
ظرفیت : محدود
1800$
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آرژانتین - برزیل
تور آرژانتین - برزیل
سائو پائولو + ريو دو ژانيرو+ آبشار فوز دو ایگواسو + آبشار پوئرتو ایگوازو+ بوینس آیرس
کد سفر ۱۴۱/۵۷۸
سفر ۱۳ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : تکمیل
4550$
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ژاپن - کره
تور ژاپن - کره
4 شب توکیو (هاکونه) + 3 شب اوزاکا (نارا – کیوتو )+ 4 شب سئول
کد سفر ۵۸۱/۵۸۲
سفر ۱۲ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : تکمیل
4770$
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور بمبئی -گوا
تور بمبئی -گوا
2شب بمبئی-5 شب گوا
کد سفر ۶۱۶/۶۱۷
سفر ۸ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
1050$
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور بمبئی -گوا
تور بمبئی -گوا
2شب بمبئی-5 شب گوا (هتل4*)
کد سفر ۶۱۶/۶۱۸
سفر ۸ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
730$
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور مجارستان-اتریش
تور مجارستان-اتریش
تور بوداپست-وین
کد سفر ۶۲۳/۶۲۴
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۶
ظرفیت : تکمیل
890€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور فرانسه
تور فرانسه
پاریس
کد سفر ۶۳۲/۶۳۳
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : تکمیل
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
1490€

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تایلند
تور تایلند
پوکت-بانکوک
کد سفر ۶۲۵/۶۳۵
سفر ۸ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورعمان
تورعمان
مسقط
کد سفر ۶۳۸/۶۳۹
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : محدود
790$
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورعمان
تورعمان
مسقط(هتل 3*)
کد سفر ۶۳۸/۶۴۰
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : محدود
550$
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس-فرانسه
تور سوئیس-فرانسه
زوریخ -پاریس
کد سفر ۶۵۰/۶۵۱
سفر ۷روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : تکمیل
1450€
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ویتنام
ویتنام
هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
کد سفر ۱۴۵/۶۵۲
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۸
ظرفیت : محدود
890$
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
استانبول
استانبول
استانبول-ازمیر-کوشی آداسی
کد سفر ۶۶۴/۶۶۵
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۸
ظرفیت : موجود
990$
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ویتنام
ویتنام
هوشیمین-هانوی-هالونگ بی
کد سفر ۱۴۵/۶۹۴
سفر ۸ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : محدود
890$
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ارمنستان
تور ارمنستان
ایروان
کد سفر ۷۰۸/۷۰۹
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : محدود
260$
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ارمنستان
تور ارمنستان
ایروان
کد سفر ۷۰۸/۷۱۰
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۱-۱۲
ظرفیت : محدود
260$
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین