تورها

تعطیلات بهمن


نام تور نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کرمان و شهداد اقامتگاه سنتی (گروه دوم) - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کرمان و شهداد اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کویر مصر اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
۷۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کویر مصر اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر
۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور طبس و کال جنی اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۷۱۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور طبس و کال جنی هتل - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
۸۳۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور قشم و هرمز هتل - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور قشم و هرمز اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - عجایب هفتگانه
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور خوزستان هتل (گروه اول) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۸۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور چابهار هتل *4 - هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور چابهار هتل *5 - هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور یزد هتل سنتی - اتوبوس VIP - دیار خشت و ماه
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۲۰
تور خواف و نشتیفان اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - خراسان کهن
۷۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور کرمان و شهداد اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - شهر خیالی لوت
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
کرمان / شهداد/ لوت مرکزی اکو سافاری کویر لوت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور قشم و هرمز اقامتگاه سنتی (گره دوم) - هوایی - عجایب هفتگانه
۹۱۵,۰۰۰ تومان
محدود ۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور خوزستان هتل (گروه دوم) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
۹۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور عقدا هتل سنتی - اتوبوس - حصار خواجه نصیر
۴۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
تور کوهپایه کاروانسرای عباسی - اتوبوس - از ورتون تا ورزنه
۵۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
تور شاهراه خراسان هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
۸۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اقامتگاه سنتی (گروه دوم) - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : محدود
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اکو کمپ شهداد - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : محدود
۷۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کویر مصر
تور کویر مصر
اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : محدود
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور طبس و کال جنی
تور طبس و کال جنی
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : محدود
۷۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور طبس تا کال جنی
تور طبس و کال جنی
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین نخلستان و شالیزار
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۸۳۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
هتل - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - عجایب هفتگانه
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل (گروه اول) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۸۶۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هتل *4 - هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : تکمیل
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور چابهار
تور چابهار
هتل *5 - هوایی - از بندر کنارک تا خلیج گواتر
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : تکمیل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور یزد
تور یزد
هتل سنتی - اتوبوس VIP - دیار خشت و ماه
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۲۰
ظرفیت : محدود
۶۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خواف و نشتیفان
تور خواف و نشتیفان
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - خراسان کهن
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۷۹۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کرمان و شهداد
تور کرمان و شهداد
اقامتگاه سنتی (گروه اول) - قطار - شهر خیالی لوت
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر لوت مرکزی
کرمان / شهداد/ لوت مرکزی
اکو سافاری کویر لوت
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قشم و هرمز
تور قشم و هرمز
اقامتگاه سنتی (گره دوم) - هوایی - عجایب هفتگانه
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : محدود
۹۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خوزستان
تور خوزستان
هتل (گروه دوم) - اتوبوس VIP - تمدن عیلامی
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۹۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور عقدا
تور عقدا
هتل سنتی - اتوبوس - حصار خواجه نصیر
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۹
ظرفیت : موجود
۴۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهپایه
تور کوهپایه
کاروانسرای عباسی - اتوبوس - از ورتون تا ورزنه
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۵۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شاهراه خراسان
تور شاهراه خراسان
هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۸۸۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین