تورها

تور های یک روزه

تور های یک روزه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۵۶۶ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
آبشار ترز ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۵۷۹ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
دریاچه یسان ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۵۸۱ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۵۸۳ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۱ کویر مرنجاب
صد و سی و پنج هزار تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۲ کویر مرنجاب
۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۳ کویر مرنجاب
۱۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۷
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۵۹ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۶۰ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۶۱ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
جنگل انجیلی ۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۲ هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
جنگل انجیلی ۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۳ هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
جنگل انجیلی ۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۴ هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
آبشار ترز ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۵ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
آبشار ترز ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۶ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
آبشار ترز ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۷ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
دریاچه یسان ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۶۸ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
دریاچه یسان ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۶۹ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
دریاچه یسان ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۷۰ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۱ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۲ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۳ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۴ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۵ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۶ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
قدم بر دوش خانه‌ها
ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه‌ها

کد سفر : ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۵۶۶

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل‌های لفور
آبشار ترز
جنگل‌های لفور

کد سفر : ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۵۷۹

سفر : ۱ روزه

۲۱۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بهارِ ویستان
دریاچه یسان
بهارِ ویستان

کد سفر : ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۵۸۱

سفر : ۱ روزه

۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دژ حسن صباح
قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح

کد سفر : ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۵۸۳

سفر : ۱ روزه

۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مرنجاب
اصفهان - آران و بیدگل
کویر مرنجاب

کد سفر : ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۱

سفر : ۱ روزه

صد و سی و پنج هزار تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد سفر : ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۵۹

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هفت رنگ خیال
جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال

کد سفر : ۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۲

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین